• Thông tin sản phẩm


Để sản xuất ra sản phẩm chỉ và lưới tốt hơn. Nam Yang sẽ phát triển dây chuyền của se chỉ, máy móc hiện đại và có các trục quay khác nhau.

Chỉ nylon của Nam Yang sẽ đem lại năng suất cao nhất và giảm đi sự lãng phí. Điều này đã chứng minh trong thực tiễn ở nhiều công ty nước ngoài.

 

Những giá trị quan trọng vủa lưới Nam Yang:
1. Sử dụng nguyên liệu tốt .
2. Cùng độ xoắn.
3. Cân bằng hoàn hảo của sợi chỉ se.
4. Ít hư hỏng và sai chiều dài.
5. Bao bì mẫu mã sản phẩm đa dạng.