• Thông tin chung

1

(Các sản phẩm lưới – Lưới Móc/Lưới cá/Lưới Ngăn/Lưới bẫy)

Xem tiếp
2

- Chất Liệu : Nylon Mono

Xem tiếp
3

- Chất Liệu : Nylon, Nylon Mono, Nylon multi-mono, Polyester

Xem tiếp
4

3.Đơn vị đo:
a - Inch để đo khi kéo dài.
b - Milimeter do khoảng cách từ nút đến nút tiếp theo
c - Số lượng nút : 6 TM

Xem tiếp
5
6

Nylon, Plyester, Polypropylene, Saran, Polythylene, ...

Xem tiếp